Zombie vikings

20.000₫ Còn hàng

Giới thiệu video gameplay:

Cấu hình yêu cầu:

​MINIMUM: 
OS: Windows 7 
Processor: Dual-Core 2.1 GHz 
Memory: 4 GB RAM 
Graphics: Nvidia GeForce GT 520 or better 
DirectX: Version 9.0 
Storage: 5 GB available space 
Sound Card: Yes

popup

Số lượng:

Tổng tiền: