Warhammer 40k: Dawn of War - Collection

40.000₫


Giới thiệu video gameplay:

Thông tin phiên bản game:

Game bao gồm :

Bản gốc Warhammer 40k: Dawn of War  Bản mở rộng là Winter Assault Bản mở rộng Dark Crusade 

Cấu hình yêu cầu:

​* Windows 98/Me/2000/XP/7
* 1.4 GHz Intel Pentium III or AMD Athlon XP equivalent
* 256 MB RAM
* 7 GB free hard disk space
* 32 MB DirectX 9.0b compatible graphics card with Hardware Transform and Lighting
* DirectX 9.0b compatible sound card
* Keyboard, Mouse
* Broadband Internet connection required for online multiplayer

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng