The Elder Scrolls 5: Skyrim - Legendary Edition

140.000₫


Nhà sản xuất:

Thông tin phiên bản game:

This official Legendary Edition includes:
    • The Elder Scrolls V: Skyrim (bản gốc)
    • The Elder Scrolls V: Skyrim – Dawnguard
    • The Elder Scrolls V: Skyrim – Dragonborn
    • The Elder Scrolls V: Skyrim – Hearthfire
    • High Resolution Texture Pack

Cấu hình yêu cầu:

  • OS: Windows 7/Vista/XP PC (32 or 64 bit)
  • Processor: Dual Core 2.0GHz or equivalent processor
  • Memory: 2GB System RAM
  • Hard Disk Space: 6GB free HDD Space
  • Video Card: Direct X 9.0c compliant video card with 512 MB of RAM
  • Sound: DirectX compatible sound card

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng