State of decay year-one

20.000₫ Còn hàng
Giới thiệu video gameplay: Mở nội dung video / Đóng lại Thông tin phiên bản game: State of Decay Year One Survival Edition là bản làm lại của game hành động lấy đề tài zombie danh tiếng State of Decay. Game sẽ bao gồm game chính State of Decay và các bản mở rộng ...

Giới thiệu video gameplay:

Thông tin phiên bản game:

State of Decay Year One Survival Edition là bản làm lại của game hành động lấy đề tài zombie danh tiếng State of Decay. Game sẽ bao gồm game chính State of Decay và các bản mở rộng Breakdown và Lifeline. Nếu vậy có gì đáng nói? Vâng, giá trị không phải là State of Decay Year One Survival Edition có toàn bộ DLC, mà là nó được bổ sung nhiệm vụ mới, vũ khí mới, xe mới, và anh hùng mới. Một số nhân vật yêu thích của bạn trong Lifeline sẽ có sẵn như là nhân vật điều khiển được trong Breakdown, và một số các tùy chọn cơ sở mới từ Lifeline sẽ có sẵn trong Breakdown và State of Decay game chính.

Cấu hình yêu cầu:

Minimum:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core 2 Duo E6600 / Athlon X64 3400
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 470 / Radeon HD 5850 / Intel HD 4000
DirectX: Version 11
Hard Drive: 4158 MB available space

Recommended:
OS: Windows 7 / Windows 8
Processor: Intel Core i5-750 / AMD Athlon X4 760K
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 560 / Radeon HD 7770
DirectX: Version 11
Hard Drive: 4200 MB available space 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: