Sniper Ghost Warrior 2 complete

60.000₫


Nhà sản xuất:

Thông tin phiên bản game:

Các DLCs có trong phiên bản này :

Cập nhật ngày : 04/07/2015

Pre-Order Pack  Collector’s Edition Pack  Multiplayer Expansion Pack  Siberian Strike  World Pack Hunter

Cấu hình yêu cầu:

Tối thiểu: - CPU: 2.2 GHz dual core Intel Core 2 Duo / AMD Athlon X2 hoặc cao hơn - RAM: 2GB - Đồ hoạ: DirectX 9 - 512MB, Nvidia 8800 GT / AMD Radeon 3850 hoặc cao hơn - Hệ điều hành: Windows XP SP 2 - Âm thanh: DirectX 9 - Ổ cứng trống: 9 GB Đề nghị: - CPU: 2.6 GHz quad core Intel Core i5 / AMD Phenom X4 processor - RAM: 4GB system memory - Đồ hoạ: DirectX 11 - 1GB, Nvidia GTX 560 / AMD 6850 - Hệ điều hành: Windows 7 - Âm thanh: DirectX 9 - Ổ cứng trống: 9 GB

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng