Sniper Ghost Warrior 1

40.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

CPU: 3.2 GHz / AMD Athlon 64 3500+
RAM: 1GB for XP / 2GB for Vista and 7
VGA: Nvidia 6800 or ATI X1650, 256 MB RAM, Shader Model 3.0
DX: DirectX® 9.0c
OS: Windows® XP (SP3) / Vista™ (SP1) / 7
HDD: 6GB
Sound: Compatible with DirectX® 9.0c

 

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng