Sniper Blacklist

60.000₫


Nhà sản xuất:

Giới thiệu video gameplay:

Cấu hình yêu cầu:

MINIMUM:

OS: windows 7 64 bit or later

Processor: intel core i5

Memory: 8 GB RAM

Graphics: nvidia 750 or equivalent

Storage: 18000 MB available space

RECOMMENDED:

OS: windows 7 64 bit or later

Processor: intel core i5

Memory: 8 GB RAM

Graphics: nvidia gtx 970 or equivalent

Storage: 18000 MB available space

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng