Resident Evil: Operation Raccoon City

40.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

​* OS: Windows XP, Vista or Windows 7
* CPU: ntel Core 2 Duo 2.4 Ghz or better, AMD Athlon X2 2.8 Ghz or better
* RAM: 2 GB
* HDD: 8 GB free disk space
* Graphics: 512 MB Graphics Memory
* Sound Card: DirectX 9 Compatible
* DirectX: Version 9

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng