GTA San Andreas

20.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

  • CPU : Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon XP processor hoặc cao hơn.
  • RAM : 512 MB hoặc cao hơn.
  • HDD : 4.7 GB trở lên.
  • VGA : 128 MB Video Card với DirectX 9 hoặc cao hơn.

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng