GTA 3 (Grand Theft Auto 3)

20.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

System: 1GHz Intel Pentium III or AMD Athlon or equivalent RAM: 256 MB Video Memory: 64 MB Hard Drive Space: 3600 MB

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng