Far Cry 2

20.000₫


Nhà sản xuất:

System: Windows XP / Vista / 7
Processor: Dual-core processor 2.6 GHz Intel Pentium D or AMD Athlon 64 3500 +
Video: 256 MB;256 MB DirectX 10.0-compliant video card or DirectX 9.0-compliant card with Shader Model 3.0 or higher
Memory: 1 GB;
Hard Drive: 3.3 GB of free space
 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng