Fable Anniversary

60.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

Minimum:
OS: Windows 7/8
Processor: Intel 2GHz Core2 Duo / AMD Athlon 64 x2 2.4GHz
Memory: 3 GB RAM
Graphics: Radeon X1800/ Nvidia GeForce 7600GT
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 10 GB available space
Recommended:
OS: Windows 7/8 64bit
Processor: Intel Core2 Quad 2.33GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 260
DirectX: Version 9.0
Hard Drive: 10 GB available space

 

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng