Euro truck simulator 2

40.000₫ Còn hàng
THÔNG TIN PHIÊN BẢN GAME Bao gồm bản gốc và các update DLC Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea Euro Truck Simulator 2 - Special Transport Euro Truck Simulator 2 - Italia Euro Truck Simulator 2 - Vive la France ! Euro Truck Simulator 2 - Scandinavia Euro Truck Simul...

THÔNG TIN PHIÊN BẢN GAME

Bao gồm bản gốc và các update DLC

Euro Truck Simulator 2 - Beyond the Baltic Sea
Euro Truck Simulator 2 - Special Transport
Euro Truck Simulator 2 - Italia
Euro Truck Simulator 2 - Vive la France !
Euro Truck Simulator 2 - Scandinavia
Euro Truck Simulator 2 - Going East!
Euro Truck Simulator 2 - Heavy Cargo Pack
Euro Truck Simulator 2 - Krone Trailer Pack
Euro Truck Simulator 2 - DAF Tuning Pack
Euro Truck Simulator 2 - Schwarzmüller Trailer Pack
Euro Truck Simulator 2 - Michelin Fan Pack
Euro Truck Simulator 2 - Raven Truck Design Pack
Euro Truck Simulator 2 - Mighty Griffin Tuning Pack
Euro Truck Simulator 2 - High Power Cargo Pack
Euro Truck Simulator 2 - Cabin Accessories
Euro Truck Simulator 2 - Wheel Tuning Pack
Euro Truck Simulator 2 - National Window Flags
Euro Truck Simulator 2 - Valentine's Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Force of Nature Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Halloween Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Ice Cold Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Christmas Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Space Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Pirate Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Prehistoric Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Viking Legends
Euro Truck Simulator 2 - Dragon Truck Design Pack
Euro Truck Simulator 2 - Fantasy Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Metallic Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Flip Paint Designs
Euro Truck Simulator 2 - Czech Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Slovak Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Polish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - German Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Austrian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Swiss Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Hungarian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Norwegian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Swedish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Finnish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Danish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Dutch Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Spanish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Portuguese Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - French Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Italian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Romanian Paint Jobs
Euro Truck Simulator 2 - UK Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Irish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Scottish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Belgian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Russian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Turkish Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Canadian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - USA Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Brazilian Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Japanese Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - South Korean Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Chinese Paint Jobs Pack
Euro Truck Simulator 2 - Australian Paint Jobs Pack

CẤU HÌNH YÊU CẦU:

MINIMUM: 

OS:Windows XP 
Processor:Dual core CPU 2.4 GHz 
Memory:2 GB RAM 
Graphics:GeForce 7600 GT-class equivalent 
DirectX®:9.0c 
Hard Drive:4 GB HD space 
Sound:Direct-X compatible

RECOMMENDED: 

OS:Windows 7 64-bit 
Processor:Quad core CPU 3.0 GHz 
Memory:4 GB RAM 
Graphics:GeForce GTS 450-class 
DirectX®:10 
Hard Drive:10 GB HD space 
Sound:Direct-X compatible

popup

Số lượng:

Tổng tiền: