Dynasty Warriors 8 Xtreme Legends

80.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

​OS: Windows Vista, Windows 7, Windows 8
Processor: Dual core CPU 2.4 GHz or better
Memory: 256 MB RAM
Graphics: NVIDIA® GeForce® 8600 or better
DirectX: Version 9.0c
Hard Drive: 18 GB available space
Sound Card: Standard audio device

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng