Dynasty Warriors 8 empires

60.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

MINIMUM:

 • OS: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
 • Processor: Core2 DUO 2.4 GHz or better
 • Memory: 512 MB RAM
 • Graphics: 640*480 pixel over
 • DirectX: Version 9.0c
 • Network: Broadband Internet connection
 • Hard Drive: 10 GB available space
 • Sound Card: DirectX 9.0c over


RECOMMENDED: 

 • OS: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1
 • Processor: Core i7 860 or better
 • Memory: 1 GB RAM
 • Graphics: 1280*720 pixel over ※No 4K compatible
 • DirectX: Version 9.0c
 • Network: Broadband Internet connection
 • Hard Drive: 10 GB available space
 • Sound Card: DirectX 9.0c over

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng