Doom 3 BFG Edition

40.000₫


Nhà sản xuất:

Giới thiệu video gameplay:

Thông tin phiên bản game:

Doom 3 BFG Edition  kết hợp bao gồm 

DOOM, DOOM 2, DOOM 3, and DOOM 3: Resurrection of Evil và The Lost Mission.

Cấu hình yêu cầu:

MINIMUM: 

OS:Windows vista/ Windows 7 
Processor:2.0 GHz dual core 
Memory:3 GB RAM 
Graphics:NVIDIA GeForce 9800 GT / ATI Radeon HD 5750, 512 MB video RAM 
Hard Drive:11 GB 
Sound:Windows compatible sound card

RECOMMENDED: 

OS:Windows Vista-64/ Windows 7-64 
Processor:2.4 GHz dual core 
Memory:3 GB system RAM 
Graphics:NVIDIA GeForce GTX 260 / ATI Radeon HD 5850, 768 MB video RAM 
Hard Drive:11 GB 
Sound:Windows compatible sound card 

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng