Darksiders 2 Completed Edition

60.000₫


Nhà sản xuất:

Thông tin game:

Các DLC có trong phiên bản này:

Darksiders II (Main game) Darksiders II - Abyssal Forge Darksiders II - Angel of Death Darksiders II - Argul's Tomb Darksiders II - Deadly Despair Darksiders II - Death Rides Darksiders II - Fletcher's Crow Hammer Darksiders II - Mace Maximus Darksiders II - Mortis Pack Darksiders II - Rusanov's Axe Darksiders II - Season Pass Darksiders II - Shadow of Death Darksiders II - The Demon Lord Belial Darksiders II - Van Der Schmash Hammer Darksiders II Soundtrack

Cấu hình yêu cầu:

Minimum

OS: Windows XP, Windows Vista SP1 or Windows 7

Processor: 2.0Ghz Intel® Core™2 Duo Processor or AMD equivalent

Memory: 2GB

Graphics: NVIDIA 9800 GT 512 MB Video Card or AMD equivalent

Hard Drive: 20 GB space free (10 GB free after install)

Recommended

OS: Windows 7

Processor: Any Quad-core AMD or Intel Processor

Memory: 2GB

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 260 512MB Video Card or AMD

Hard Drive: 20 GB space free (10 GB free after install)

 

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng