Company of Heroes 2: Master Collection

160.000₫


Nhà sản xuất:

Giới thiệu video gameplay:

 

Cấu hình yêu cầu:

​Memory: 2GB RAM
Processor: 2Ghz Intel Core2 Duo or equivalent
Graphics: 512MB Direct3D 10 capable video card (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT)
OS: 32bit Vista
Internet: Broadband Internet connection
Hard Drive: 30GB free Hard disc space

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng