Company of heroes 2 digital collector's edition

100.000₫ Còn hàng
Giới thiệu video gameplay: Mở nội dung video / Đóng lại Thông tin game: DLC List: OKW Commander: EIite Armor Doctrine OKW Commander: Fortifications Doctrine OKW Commander: Scavenge Doctrine US Forces Commander: Mechanized Company US Forces Commander...

Giới thiệu video gameplay:

Thông tin game:

DLC List:
OKW Commander: EIite Armor Doctrine
OKW Commander: Fortifications Doctrine
OKW Commander: Scavenge Doctrine
US Forces Commander: Mechanized Company
US Forces Commander: Recon Support Company
US Forces Commander: Rifle Company
The Western Front Armies: Oberkommando West
The Western Front Armies: US Forces
German Skin: (L) Voronezh Improvised Pattern
TWFA Pre Order
Case BIue Mission Pack
Collectors edition badge
Faceplate: Chainlink
Faceplate: Engraved
Faceplate: Studded
Faceplate: Twisted Gold
German Commander: Elite Troops Doctrine
German Commander: Fortified Armor Doctrine
German Commander: Joint Operations Doctrine
German Commander: Lightning War Doctrine
German Commander: Luftwaffe Supply Doctrine
German Commander: Mechanized Assault Doctrine
German Commander: Osttruppen Doctrine
German Commander: Spearhead Doctrine
German Commander: Storm Doctrine
German Skin: (H) Case Blue Summer Pattern
German Skin: (H) Field Applied Whitewash Pattern
German Skin: (H) Four Color Disruptive Pattern
German Skin: (H) Late War Factory Pattern
German Skin: (H) Stalingrad Winter Pattern
German Skin: (H) Three Color Ambush Pattern
German Skin: (H) Three Color Disruptive Pattern
German Skin: (H) Voronezh Improvised Pattern
German Skin: (H) Winter Ambush Pattern
German Skin: (L) Case Blue Summer Pattern
German Skin: (L) Four Color Disruptive Pattern
German Skin: (L) Late War Factory Pattern
German Skin: (L) Stalingrad Winter Pattern
German Skin: (L) Three Color Ambush Pattern
German Skin: (L) Winter Ambush Pattern
German Skin: (M) Case Blue Summer Pattern
German Skin: (M) Four Color Disruptive Pattern
German Skin: (M) Late War Factory Pattern
German Skin: (M) Stalingrad Winter Pattern
German Skin: (M) Three Color Ambush Pattern
German Skin: (M) Voronezh Improvised Pattern
German Skin: (M) Winter Ambush Pattern
Southern Fronts Mission Pack
Soviet Commander: Anti-Infantry Tactics
Soviet Commander: Armored Assault Tactics
Soviet Commander: Conscripts Support Tactics
Soviet Commander: Counterattack Tactics
Soviet Commander: Industry Tactics
Soviet Commander: Mechanized Support Tactics
Soviet Commander: Partisan Tactics
Soviet Commander: Terror Tactics
Soviet Commander: Urban Defense Tactics
Soviet Skin: (H) Four Color Belorussian Front
Soviet Skin: (H) Makeshift Sand Southern Front
Soviet Skin: (H) Three Color Leningrad Front
Soviet Skin: (H) Three Color Northwestern Front
Soviet Skin: (H) Two Tone Don Front
Soviet Skin: (H) Two Tone Spring Front
Soviet Skin: (H) Two Tone Bryansk Front
Soviet Skin: (H) Winter Cobblestone West Front
Soviet Skin: (H) Winter Whitewash Voronezh Front
Soviet Skin: (L) Four Color Belorussian Front
Soviet Skin: (L) Makeshift Sand Southern Front
Soviet Skin: (L) Three Color Leningrad Front
Soviet Skin: (L) Three Color Northwestern Front
Soviet Skin: (L) Two Tone Don Front
Soviet Skin: (L) Two Tone Spring Front
Soviet Skin: (L) Winter Whitewash Voronezh Front
Soviet Skin: (M) Four Color Belorussian Front
Soviet Skin: (M) Makeshift Sand Southern Front
Soviet Skin: (M) Three Color Leningrad Front
Soviet Skin: (M) Three Color Northwestern Front
Soviet Skin: (M) Two Tone Don Front
Soviet Skin: (M) Two Tone Spring Front
Soviet Skin: (M) Winter Whitewash Voronezh Front
Standard Game
The Western Front Armies
TWFA_pre_order_faceplate_okw
TWFA_pre_order_faceplate_us
Victory at Stalingrad Bundle
Victory at Stalingrad Mission Pack
xp_pre_order_skin_1
xp_pre_order_skin_2
xp_pre_order_skin_3
xp_pre_order_skin_4
xp_pre_order_skin_5
xp_pre_order_skin_6
xp_pre_order_skin_7
xp_pre_order_skin_8
xp_pre_order_skin_9
xp_pre_order_skin_10
xp_pre_order_skin_11
xp_pre_order_skin_12

Cấu hình yêu cầu:

OS: 32bit Win 7
Processor: 2Ghz Intel Core2 Duo or equivalent
Memory: 2GB RAM
Graphics: 512MB Direct3D 10 capable video card (GeForce 8800 GT or Radeon HD 2900XT)
DirectX®:
Hard Drive: 30GB free Hard disc space

Link tải game (phiên bản đã được test chơi ổn định)

 

* Link tải game đã được chúng tôi tải và cài đặt test chơi tốt !

Các bạn nếu gặp khó khăn có thể để lại câu hỏi phía dưới để chúng tôi hỗ trợ nhé!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ !

 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: