Battlefield 4

120.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

​​OS: Windows Vista SP2 32-bit
Processor (AMD): Athlon X2 2.8 GHz
Processor (Intel): Core 2 Duo 2.4 GHz
Memory: 4 GB
Hard Drive: 30 GB
Graphics card (AMD): AMD Radeon HD 3870
Graphics card (NVIDIA): Nvidia GeForce 8800 GT
Graphics memory: 512 MB

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng