Battlefield 3

120.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

Minimum requirements:
* OS: Windows Vista or Windows 7
* Processor: Core 2 Duo 2.4 GHz or Althon X2 2.7 GHz
* RAM: 2GB
* Graphic card: 512MB DirectX 10 or 11 ATI Radeon 3870, Nvidia GeForce 8800 GT
* Hard drive: 15 GB for disc version or 10 GB for digital version
Recommended requirements:
* OS: Windows 7 64-bit
* Processor: Quad-core Intel or AMD CPU
* RAM: 4GB
* Graphics card: 1GB DirectX 11 Nvidia GeForce GTX 560 or ATI Radeon 6950
* Hard drive: 15 GB for disc version or 10 GB for digital version

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng