Battlefield 1942

20.000₫


Nhà sản xuất:

Cấu hình yêu cầu:

  • Windows 98/ME/2000/XP
  •  Pentium III 500MHz Processor
  •  128MB RAM
  •  4X CD-ROM Drive
  •  1.2GB Hard Disk Space
  •  32MB Direct3D Accelerated Video Card with Hardware Transform and Lighting Capabilities
  •  DirectX compatible Sound Card
  •  DirectX 8.1

 

 

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng