Automobilista PROPER

100.000₫


Nhà sản xuất:

Giới thiệu video gameplay:

Cấu hình yêu cầu:

Minimum:
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 
Processor: 1,8 GHz or 100% compatible CPU 
Memory: 4 GB RAM 
Graphics: DX9 Compatible with minumum 1GB Video Memory 
DirectX: Version 9.0c 
Storage: 22 GB available space

Game nổi bật

Sale

Không sẵn có

Hết hàng