American truck simulator

20.000₫ Còn hàng
Giới thiệu video gameplay: ​ Mở nội dung video / Đóng lại Cấu hình yêu cầu: MINIMUM: Système d'exploitation : Windows 7 64-bit Processeur : Dual core CPU 2.4 GHz Mémoire vive : 4 GB de mémoire Graphiques : GeForce GTS ...

Giới thiệu video gameplay:

Cấu hình yêu cầu:

 • MINIMUM: 
  • Système d'exploitation : Windows 7 64-bit 
  • Processeur : Dual core CPU 2.4 GHz 
  • Mémoire vive : 4 GB de mémoire 
  • Graphiques : GeForce GTS 450-class (Intel HD 4000) 
  • Espace disque : 3 GB d'espace disque disponible
 • RECOMMANDÉE: 
  • Système d'exploitation : Windows 7/8.1/10 64-bit 
  • Processeur : Quad core CPU 3.0 GHz 
  • Mémoire vive : 6 GB de mémoire 
  • Graphiques : GeForce GTX 760-class (2 GB) 
  • Espace disque : 3 GB d'espace disque disponible
popup

Số lượng:

Tổng tiền: